Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Bitovi u Knjižnici

//Bitovi u Knjižnici

Bitovi u Knjižnici

Općinska knjižnica Bistra u sklopu je hrvatske STEM revolucije, zahvaljujući donaciji Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), dobila 25 BBC micro:bitova koje je odsada moguće posuditi. BBC micro:bit nova je tehnologija koju su razvili BBC, Microsoft i drugi partneri. Radi se o mikro računalu koje je edukacijski i kreativni alat za programiranje. Može se koristiti za učenje predmeta poput Kemije, Biologije, Matematike na zabavan i jednostavan način. U kutiji se nalaze i upute za rad s uređajem te poveznica na mrežnu stranicu prilagođena korisnicima.

2018-04-12T09:02:31+00:00