Sprječavanje sukoba interesa

SAVJETOVANJA SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – JAVNA NABAVA

Općina Bistra temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.


Izvješće o prethodnom savjetovanju, NMV-07-2018

NMV-07/2018 – Radovi na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici.

 Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 1.8.2018. – 6.8.2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 6.8. 2018. g.

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.


NMV-3/18 – Radovi na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici.

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 12.7.2018. – 17.7.2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 17.7. 2018. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Izvješće o prethodnom savjetovanju NMV-03-18


NMV-2/18-01  – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra

Općina Bistra temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, 10298 Bistra priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra.

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16 ) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 10. travnja – 15. travnja 2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 15. travnja 2018. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Izvješće o prethodnom savjetovanju Općina Bistra.


NMV-1/17 – Nabava radova na izgradnji oborinske kanalizacije i pločnika u Stubičkoj ulici 

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji oborinske kanalizacije i pločnika u Stubičkoj ulici

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (21. travnja – 27. travnja 2017. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte ivana.coha.kontrec@bistra.hr, zaključno do 27. travnja 2017. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave u EOJN RH.

Plan nabave

Registar ugovora

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Nabava bagatelne vrijednosti

Nabava bagatelne vrijednosti – 2017. godina

NBV-6/17 Nabava materijala za održavanja javne rasvjete

NBV-5/17 Nabava radova na izgradnji ograde Sportskog centra Bistra

NBV-4/17 Nabava radova na zacjevljenju odvodnog kanala u Stubičkoj ulici

NBV-3/17 Nabava radova na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta sportskih terena u Donjoj Bistri

NBV-1/17 Nabava geodetskih usluga za potrebe Općine Bista u 2017.

NBV-2/17 Nabava usluge izrade spomen-obeliska poginulim bistranskim braniteljima domovinskog rata

Nabava bagatelne vrijednosti – 2016. godina

NBV-7/16-07 Nabava usluge izrade geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta

NBV-04/16-01 Nabava materijala za održavanje javne rasvjete

NBV-06/16-01 Nabava radova na izgradnji oborinske odvodnje u Bistranskoj ulici

NBV-06/16-02 Nabava radova na izgradnji oborinske odvodnje u Krapinskoj ulici

NBV-06/16-03 Nabava radova na izgradnji pločnika u Bistranskoj ulici

NBV-06/16-04 Nabava radova na izgradnji pločnika u Krapinskoj ulici

Nabava bagatelne vrijednosti – 2015. godina

NBV-01/15 – Nabava usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza i oborinske odvodnje na području Općine Bistra

NBV-02/15 – Nabava zidarsko-građevinskih radova

NBV-03/15 – Nabava bravarskih usluga u 2015. godini na području Općine Bistra

NBV-04/15 – Nabava materijala za održavanje javne rasvjete na području Općine Bistra

NBV-05/15 – Nabava radova na izgradnji pločnika i oborinske kanalizacije u Bistranskoj ulici

NBV-06/15 – Nabava geodetskih usluga za potrebe Općine Bistra u 2015. godini

NBV-07/15 – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bistra

NBV-08/15 – Nabava usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u sklopu Sportskog centra Bistra

NBV-09/15 – Nabava geodetskih usluga za potrebe Općine Bistra u 2016. godini

Nabava bagatelne vrijednosti – 2014. godina

NBV-01/14 – Izgradnja pločnika i kanalizacije u Potočnoj ulici

NBV-02/14 – Nabava usluga izrade i održavanja web stranice Općine Bistra

NBV-03/14 – Implementacija i održavanje IS Axiom Memento 5 za upravljanje grobljem te snimanje iz zraka i izrada plana groblja Općine Bistra

NBV-04/14 – Nabava materijala za izradu centralnog grijanja za SRC Bistra

NBV-05/14 – Nabava materijala za održavanje javne rasvjete na području Općine Bistra

NBV-06/14 – Nabava usluga tiskanja

NBV-07/14 – Nabava bravarskih usluga u 2014. godini na području Općine Bistra

NBV-08/14 – Nabava tonera i informatičke opreme u 2014. godini

NBV-09/14 – Nabava usluga održavanja informatičkog sustava i opreme

NBV-10/14 – Nabava putokazne signalizacije

NBV-11/14 – Nabava konzultantskih usluga

NBV-12/14 – Nabava geodetskih usluga

NBV-13/14 – Nabava radova na izradi fasade i glazure na Sportskom centru u Donjoj Bistri

NBV-15/14 – Nabava i instalacija elektromaterijala na Sportskom centru u Donjoj Bistri

NBV-16/14 – Nabava radova na adaptaciji krovišta na Društvenom domu u Novakima Bistranskim

NBV-17/14 – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bistra u 2014. godini

Postupci javne nabave