Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Opći akti

//Opći akti
Opći akti2016-10-18T04:25:06+00:00

Statut Općine Bistra

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bistra

I. izmjena i dopuna proračuna Općine Bistra za 2016

Proračun Općine Bistra za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bistra za 2015

Proračun Općine Bistra za 2015. godinu

I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2015.g

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2015.g

II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2015.g

III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bistra za 2015.g

Proračun Općine Bistra za 2014. godinu

Proračun Općine Bistra za 2013. godinu