Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Glas Bistre – izašao novi broj 38

//Glas Bistre – izašao novi broj 38

Glas Bistre – izašao novi broj 38

Besplatno javno glasilo Općine Bistra izlazi već jedanaestu godinu, a ovih dana svjetlo je ugledalo i njegovo 38. izdanje.

Kao i ranijih godina Glas Bistre je dostupan na uobičajenim mjestima, u više bistranskih trgovačkih radnji, kao i na našim internetskim stranicama.

Pregledajte Glas Bistre broj 38 / rujan 2017.
2017-09-23T08:00:48+00:00