Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Iz tradicije – vinogradari obilježili Martinje

//Iz tradicije – vinogradari obilježili Martinje

Iz tradicije – vinogradari obilježili Martinje

Udruga vinogradara, podrumara i ljubitelja dobroga vina Sveti Nikola Bistra i ove je godine uspješno „odradila“ Martinjsko spelavanje.

Vođeni sigurnom rukom biškupa Željka Prše mošt je uspješno pokršten u mlado vino, na zadovoljstvo brojnih članova udruge i njihovih gostiju.

Nepotrebno je i napomenuti kako dobre okrjepe nije nedostajalo, kao niti dobre muzike i pjesme.

Kad se moštu se reče i zbroji,
I pofaliju gazdine rouke i prsti,
Biškup ga prekriži, poškropi i posoli,
I na kraju čistega vu vino okrsti.
Skušavaju se vina i stara i nuova,
Popieva se i tanca, dok prihaja zora.

(Martinjska nuoč, Štefica Flegar, iz zbirke Bistre na dar)

2017-11-13T09:19:42+00:00