Kao svugdje tako i u Bistri vinogradari su ovih dana u slatkim jesenskim brigama. Berbe grožđa su u tijeku, podrumarskim aktivnostima urod se pretvara u slatki mošt, sprema u bačve te se priziva odlično mlado vino.

Za ovu prigodu posjetili smo podrum predsjednika bistranskih vinogradara Danijela Špoljara, od kojega saznajemo kako ovogodišnje berbe protiču u znaku dobrih uroda, kako po pitanju kvalitete tako i kvantitete grožđa, jasno, osim u vinogradima koji su stradali u proljetnom mrazu.