REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

O B A V I J E S T

O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG

UKLANJANJA AMBROZIJE

Osim što je veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji, AMBROZIJA je najagresivniji izvor alergena te postoje sve veći zdravstveni problem za stanovništvo.

Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada) dužni su tijekom vegetacijske sezone redovito uklanjati i suzbijati ambroziju slijedećim mjerama:

  • agrotehničkim: obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kultura;
  • mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem zasijanih kultura i redovitom košnjom
  • kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida za suzbijanje ambrozije.

Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije donijelo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 72/07).

Općina Bistra je donijela Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja ambrozije. Nadzor nad provedbom ove Odluke i naredbe Ministarstva provoditi će KOMUNALNI REDAR, a prema svima koji se ne budu pridržavali propisanih obveza Općina Bistra će poduzeti zakonske mjere.

OPĆINA BISTRA