Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Obavijest o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije

//Obavijest o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije

Obavijest o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

O B A V I J E S T

O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG

UKLANJANJA AMBROZIJE

 

Osim što je veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji, AMBROZIJA je najagresivniji izvor alergena te postoje sve veći zdravstveni problem za stanovništvo.

Vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada) dužni su tijekom vegetacijske sezone redovito uklanjati i suzbijati ambroziju slijedećim mjerama:

  • agrotehničkim: obrada tla, pravovremena sjetva i  gnojidba kultura;
  • mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem zasijanih kultura i redovitom košnjom;
  • kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida za suzbijanje ambrozije.

 

Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije donijelo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 72/07).

Općina Bistra je donijela Odluku o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanja ambrozije. Nadzor nad provedbom ove Odluke i naredbe Ministarstva provoditi će KOMUNALNI REDAR, a prema svima koji se ne budu pridržavali propisanih obveza Općina Bistra će poduzeti zakonske mjere.

 

OPĆINA BISTRA

U Bistri, 12.07.2018.

2018-07-12T11:14:36+00:00