14. sjednica Općinskog vijeća protekla je u znaku prihvaćanja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bistra te izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Donja Bistra – Poljanica.

Radi se o promjenama koje su bile nužne radi stvaranja uvjeta za provedbu parcelacije za potrebe budućeg rotora kod Osnove škole Bistra, kako bi se navedeno raskrižje prometno riješilo na siguran i najbolji mogući način. Kako je dio parcela, na kojima će biti i budući rotor, bio obuhvaćen postupkom Urbane komasacije, koja je još uvijek u tijeku i ne zna se do kada će potrajati, ovim promjenama su se navedene parcele izdvojile iz Urbane komasacije, čime su stvoreni uvjeti za pokretanje postupka izgradnje kružnog toka.

Osim navedenog, došlo je i do promjene lokacije budućeg reciklažnog dvorišta, koje je iz Poljanice izmješteno u Gornju Bistru, na zemljište koje će općina kompenzirati s poduzećem nasljednikom nekadašnjeg poduzeća Strojar, a na ime potraživanja dugovanja po osnovi komunalih doprinosa.

Osim tema iz prostornog planiranja, zamjenik načelnika Danijel Drviš upoznao je vijećnike s realiziranim radovima na komunalnoj infrastrukturi, kao i s radovima koji su u tijeku te koji se planiraju realizirati do kraja godine, ukoliko to dopuste vremenske prilike.