Sinoć su bistranski vijećnici održali svoju posljednju ovogodišnju sjednicu, koja je protekla u znaku usvajanja trećeg rebalansa općinskog Proračuna za tekuću godinu te usvajanja Proračuna za 2019. godinu. Gotovo sve odluke su i ovoga puta usvojene jednoglasno, osim prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu, koji je izglasan bez dva glasa vijećnika laburista, koji su bili mišljenja da je Proračunom trebalo osigurati veća sredstva u cilju smanjivanja udjela cijene vrtića za roditelje. Navedeni prijedlog nije prihvaćen, uz obrazloženje kako je cijena vrtića zadnjih godina u više navrata bila povećana, a da je isto uvijek išlo iz općinskog proračuna, a ne na teret roditelja.

Od ostalih važnijih tema izdvajamo usvajanje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara, temeljem koje će općine Bistra, Jakovlje, Pušća i Luka zajednički zaposliti poljoprivrednog redara, u svrhu osiguranja stalnog čišćenja i održavanja poljoprivrednih površina, a što nije današnja situacija. Nadalje, usvojeno je davanje suglasnosti Dječjem vrtiću Kapljica na projekt Energetska obnova zgrade vrtića, a vijećnici su upoznati i s kretanjem projekta rekonstrukcije javne rasvjete, za koji je već postavljeno više testnih polja od strane zainteresiranih ponuđača, dok bi sam projekt trebao krenuti na proljeće.

Iako se već dugo vremena priča o spajanju Vodovoda i odvodnje Bistra s Vodoopsrkbom i odvodnjom Zaprešić ova planirana točka je bila skinuta s dnevnog reda do daljnjega, do obavljanja novih dubinskih analiza postupka spajanja, izrade novih procjena vrijednosti kapitala te drugih pojedinosti iz postupka spajanja ovih poduzeća.