Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Porez na nekretnine

Početna/Objave/Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

OBAVIJEST I JAVNI POZIV

OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE 

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), koji je stupio na snagu  01. siječnja 2017.  godine,  sve jedinice  lokalne  samouprave  pa  tako  i  Općina Bistra, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.
Od 01.01.2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida komunalna naknada, spomenička renta i porez na kuće za odmor.

Aplikacija Poreza na nekretnine

 


 

U nastavku možete preuzeti obavijest u cijelosti kao i obrasce:

 

2017-08-09T11:28:25+00:00