Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Prostorni plan

/Prostorni plan
Prostorni plan2018-05-18T05:19:03+00:00

Prostorni plan uređenja Općine Bistra

Urbanistički plan uređenja “Brezinska ulica”

Urbanistički plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Detaljni plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra”

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra – sjever”