Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Prostorni plan

/Prostorni plan
Prostorni plan 2017-07-11T11:45:58+00:00

Prostorni plan uređenja Općine Bistra

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Bistra

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra


Grafički dio

Urbanistički plan uređenja “Brezinska ulica”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio

Detaljni plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra – sjever”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio