Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / Tel: +385 (0)1 3390 039 / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Prostorni plan

Početna/Prostorni plan
Prostorni plan 2016-10-18T04:25:04+00:00

Prostorni plan uređenja Općine Bistra

Grafički dio

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

  1. Prijedlog odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bistra

  2. Nacrt prijedloga plana

 

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Bistra

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra


 

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja “Brezinska ulica”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio

Detaljni plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra – sjever”

Odredbe za provođenje (tekstualni dio)


 

Grafički dio