Prometom frekventna Bistranska ulica u Gornjoj Bistri, kod Područne osnovne škole, početkom je mjeseca dodatno učinjena sigurnijom za odvijanje prometa, osobito pješaka i učenika.

Nakon što su prije nekoliko godina napravljeni uspornici prometa (ležeći policajci), sada je pješački prijelaz dodatno obilježen svjetlosnim uređajima. Semaforima s trepćućim žutim svjetlom, vozači se dodatno upozoravaju na potrebu povećane pozornosti radi nailaska na zebru.