Tradicionalna kulturno-zabavna i sportska manifestacija Dani Bistre ove će se godine održati u razdoblju od 2.do 24.lipnja,  a po običaju će biti sadržana od  brojih sportskih, kulturno-umjetničkih te zabavnih programa.

Prva događanja pred nama su već ove subote, hrvački i malonogometni turniri te predstavljanje projekta izrade tradicijskog remena.

Cjelokupni raspored programa Dana Bistre je dostupan na općinskoj internet stranici www.bistra.hr,  te putem letaka i plakata.

Pridružite nam se na Danima Bistre!