EKOMUZEJ BISTRA – Dovršetak izvedbenog muzeološkog projekta

Projekt ”Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA” (KK.06.1.1.16) U prvom tromjesečju 2022. godine nastavljene su intenzivne aktivnosti na završnoj fazi izrade izvedbenog muzeološkog projekta odnosno izrade elaborata stalnog postava muzejske izložbe Bistra 1209. Tvrtka Fabrika Arhitekti d.o.o. koja je ugovorena za navedenu uslugu, u suradnji s grafičkim i […]

Skip to content