Većina bistranskih vinogradara ovaj vikend provela je u svojim vinogradima, marljivo ubirući plodove svojega jednogodišnjeg rada.
Za razliku od prošle godine, obilježene prekomjernim kišnim padalinama, ova godina obiljem sunca nagradila je vrijedne ruke vinogradara, pred kojima su sada poslovi podrumarenja, brige o vrenju mošta, kako bi sve u konačnici rezultiralo odličnim vinima.

Vinogradareva spoved

…Ali sam ga i neguval, od sega ga zlega šitil,
od vuši, pepela, peronospore i grinji i nijempout fkanil.
Vezal sam i šprical, prišikaval, kopal,
em nies to za bedaka delal, nek da boudem pil…

Štefica Flegar – iz zbirke Vu srcu i v oku, 2012.