Prostorni plan u donošenju

Prostorni plan uređenja Općine Bistra

VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Bistra

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bistra


Grafički dio

Urbanistički plan uređenja “Brezinska ulica”

Urbanistički plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Detaljni plan uređenja “Donja Bistra – Poljanica”

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra”

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Bistra – sjever”