Ovoga vikenda, u organizaciji Vatrogasne zajednice i Stožera zaštite i spašavanja Zagrebačke županije, u Bistri je održana godišnja vježba operativnih snaga Civilne zaštite.
Dvodnevna vježba sadržavala je simulacije postupanja u raznim situacijama ugroza, poplavama, evakuaciji bolnice, spašavanje ljudi iz vozila, ruševina, dubina i visina, potres, požar i druge, s glavnim naglaskom na uvježbavanju upravljačkog i zapovijednog sustava te sustava komunikacija.
Uz domaćine, DVD Bistra, u vježbi su sudjelovala i brojna društva s područja Zagrebačke županije, javne vatrogasne postrojbe, policija, županijski Zavod za hitnu medicinu, Crveni križ, HGSS, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, zagrebački Podružni ured Državned uprave za zaštitu i spašavanje te Stožeri zaštite i spašavanja Zagrebačke županije i Općine Bistra.

– sudionike vježbe pozdravio je i župan Stjepan Kožić.