Jedan od većih općinskih projekata, uređenje Ulice Peščenke, primaknuo se na korak do realizacije, potpisivanjem ugovora od strane Agencije za plaćanja u poljopirvredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općine Bistra.
Jučer potpisani ugovor odnosi se na financiranje Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture“, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije, Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.
Ovim ugovorom Općini Bistra, kao korisniku dodijeljenih sredstava, bit će na raspolaganju 4.437.446 kuna, s ugovorenim rokom realizacije u sljedeće dvije godine.
Na slikama – detalji s potpisivanja ugovora, a više o projektu, kao i drugim općinskim projektima koji su u tijeku, u sljedećem Glasu Bistre.