Općinska knjižnica Bistra u sklopu je hrvatske STEM revolucije, zahvaljujući donaciji Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), dobila 25 BBC micro:bitova koje je odsada moguće posuditi. BBC micro:bit nova je tehnologija koju su razvili BBC, Microsoft i drugi partneri. Radi se o mikro računalu koje je edukacijski i kreativni alat za programiranje. Može se koristiti za učenje predmeta poput Kemije, Biologije, Matematike na zabavan i jednostavan način. U kutiji se nalaze i upute za rad s uređajem te poveznica na mrežnu stranicu prilagođena korisnicima.