ZAŽELI U OPĆINI BISTRA III

Naziv programa:  „Zaželi – prevencija institucionalizacije“., Europski socijalni fond plus Ukupna vrijednost projekta: 297.000,00 EUR Izvori financiranja: Europska unija 100% Sufinanciranje od strane prijavitelja: 0,00 kn Razdoblje provedbe: veljača 2024. – veljača 2027. Opis projekta: Projekt „Zaželi u Općini Bistra III“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0210 uključuje ciljanu skupinu odnosno starije osobe od 65 godina i invalidne osobe starije od 18 godina, […]

Sanacija prometnica oštećenih u potresu na području općine Bistra

Naziv Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije Financirano iz: Fond solidarnosti Europske unije (FSEU) Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT): Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD): Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Naziv projekta: „Sanacija prometnica […]

Zaželi u Općini Bistra II

Naziv programa: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.” Ukupna vrijednost projekta: 444.950,00 kn Izvori financiranja: Europska unija 100% Sufinanciranje od strane prijavitelja: 0,00 kn Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zaprešić Razdoblje provedbe: rujan 2022. – travanj 2023. Opis projekta: Projekt […]

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra

Naziv programa: MJERA 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje […]

Zaželi u Općini Bistra – program zapošljavanja žena

Naziv programa: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.” Ukupna vrijednost projekta: 926.900,00 kn Izvori financiranja: Europska unija 100% Sufinanciranje od strane prijavitelja: 0,00 kn Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Centar za socijalnu skrb Zaprešić Razdoblje provedbe: lipanj 2020. – prosinac 2021. Opis projekta: Projekt […]

Uspostava reciklažnog dvorišta na području Općine Bistra

Naziv programa: Kohezijski fond,  iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. i 2020., zaštita okoliša i održivost resursa Ukupna vrijednost projekta: 4.408.926,69 kn Izvori financiranja: Europska unija 85%, Prijavitelj: 15% Sufinanciranje EU: 3.737.918,93 kn Sufinanciranje Općine Bistra: 661.339,01 kn Razdoblje provedbe: lipanj 2020. –veljača 2022. Kontakt osobe za više informacija: Domagoj Eršek mag.ing.oecoing., stručni suradnik domagoj.ersek@bistra.hr www.strukturnifondovi.hr Opis projekta: Izgradnjom i […]

Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA

Naziv programa: Europski fond za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija” Ukupna vrijednost projekta: 11.979.148,74 kn Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva: 10.110.430,40 kn Sufinanciranje Općine Bistra:1.868.718,34 kn Razdoblje provedbe: 1. rujan 2020. – 1. rujan 2023. Opis projekta: Projekt Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA je integrirani projekt obnove […]

Želim posao

Naziv poziva na dostavu projektnih prijedloga: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija / područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb Naziv programa: Europski socijalni fond, operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.” Ukupna vrijednost projekta: 1.106.100,00 kn Izvori financiranja: Europska unija 100% Sufinanciranje od […]

Skip to content