Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr

Otvoren račun za Pomoć za obnovu nakon potresa

2021-07-23T07:41:30+00:00

Općina Bistra je dana 04.01.2021. godine otvorila poseban račun kod Hrvatske poštanske banke za “Pomoć za obnovu nakon potresa” na koji mogu svi koji žele uplatiti novčanu pomoć namijenjenu za sanaciju šteta u područjima pogođenim razornim potresima.Račun na koji možete uplatiti novčanu pomoć:Primatelj: Općina Bistra – pomoć za obnovu nakon potresaIBAN: HR8623900011500198868Model: 00 ili 99Poziv [...]

Otvoren račun za Pomoć za obnovu nakon potresa2021-07-23T07:41:30+00:00

Ponovljeni javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Bistra sa pripadajućim Obrascem prijave

2021-07-06T13:46:49+00:00

Obrazac prijave Ponovljeni Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Bistra

Ponovljeni javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Bistra sa pripadajućim Obrascem prijave2021-07-06T13:46:49+00:00

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Bistra

2021-04-22T11:26:39+00:00

Odluka o odabiru Zapisnik o javnom otvaranju ponuda JAVNI NATJEČAJ-prodaja zemljišta-ošasna ostavina 3.OBRAZAC-NATJEČAJ prodaja zemljišta-ošasna

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Bistra2021-04-22T11:26:39+00:00
Go to Top