Bistranska 98, Poljanica Bistranska 10298 Bistra / OIB: 75454185661|opcina-bistra@bistra.hr