DERATIZACIJA

U periodu od 20.11.2023. do 30.11.2023. tvrtka Tehinspekt iz Zagreba, provoditi će mjere
preventivne sustavne deratizacije (suzbijanje glodavaca) na području Općine Bistra. Tretirati će se
javne površine, napuštene kuće, individualne kuće sa ekonomskim dvorištem, stambene zgrade,
poslovni objekti.
Kako bi osigurali uspjeh u borbi protiv glodavaca molimo građanstvo da se odazove akciji.
o Za vrijeme akcije djeci, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama onemogućiti dodir sa
zatrovanim mekama.
o Surađivati sa stručnim ekipama koje provode deratizaciju
o Ukloniti iz dvorišta, podruma i ostalih prostorija smeće i ostatke hrane
o Ne dirati i premještati otrovne meke
Pozivaju se svi građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za eventualnu štetu, kao i za
oštećenje zdravlja sami snositi odgovornost.
U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji
(protuotrov: vitamin K1).
Za sve dodatne informacije molimo vas da nazovete Tehinspekt d.o.o.
KONTAKT TELEFON: + 38599 4854 042; +385 99 4778 320
TROŠKOVE DERATIZACIJE ĆE U POTPUNOSTI FINANCIRATI OPĆINA BISTRA

Skip to content