U cilju još bolje komunikacije i brže reakcije, otvaramo dežurni broj mobitela civilne zaštite Općine Bistra, broj će biti dostupan 24 sata na dan.

mob: 099/800-7398

e-mail: civilna.zastita.bistra@gmail.com.

Na navedene kontakte možete dobiti sve informacije vezane za mjere koje se provode na području Općine Bistra.