Sprječavanje sukoba interesa

SAVJETOVANJA SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – JAVNA NABAVA

Općina Bistra temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.


Izvješće o prethodnom savjetovanju, NMV-07-2018

NMV-07/2018 – Radovi na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici.

 Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 1.8.2018. – 6.8.2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 6.8. 2018. g.

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.


NMV-3/18 – Radovi na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici.

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 12.7.2018. – 17.7.2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 17.7. 2018. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Izvješće o prethodnom savjetovanju NMV-03-18


NMV-2/18-01  – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra

Općina Bistra temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, 10298 Bistra priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra.

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16 ) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 10. travnja – 15. travnja 2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 15. travnja 2018. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Izvješće o prethodnom savjetovanju Općina Bistra.


NMV-1/17 – Nabava radova na izgradnji oborinske kanalizacije i pločnika u Stubičkoj ulici 

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji oborinske kanalizacije i pločnika u Stubičkoj ulici

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (21. travnja – 27. travnja 2017. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte ivana.coha.kontrec@bistra.hr, zaključno do 27. travnja 2017. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave u EOJN RH.

Registar ugovora javne nabave

Plan nabave

Registar ugovora

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava 2021. godina

JN-59/21 Nabava kombi vozila za projekt „Želim posao“

JN-62/21 Usluga izrade izvedbenog projekta stalnog postava izložbe u sklopu projekta “EKOMUZEJ BISTRA

JN-31/21 Nabava električne energije za javnu rasvjetu

JN-61/21 Nabava usluge vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „ŽELIM POSAO“

JN-46/21 Nabava usluge vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU MEHANIZAM – EKOMUZEJ BISTRA

JN-1/21 Nabava geodetskih usluga

Jednostavna nabava 2020. godina

JN-7/20 Nabava električne energije (zgrada općine i društveni domovi)

JN-13/20 Nabava radova na izgradnji kapelice

JN-24/20 Nabava električne energije za javnu rasvjetu

JN-25/20 Nabava usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete

JN-1/20 Nabava geodetskih usluga za potrebe Općine Bistra u 2020. g.

Jednostavna nabava 2019. godina

JN-55/19 Izgradnja oborinske odvodnje u Brezinskoj ulici – 1. etapa

Nabava bagatelne vrijednosti – 2017. godina

NBV-6/17 Nabava materijala za održavanja javne rasvjete

NBV-5/17 Nabava radova na izgradnji ograde Sportskog centra Bistra

NBV-4/17 Nabava radova na zacjevljenju odvodnog kanala u Stubičkoj ulici

NBV-3/17 Nabava radova na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta sportskih terena u Donjoj Bistri

NBV-1/17 Nabava geodetskih usluga za potrebe Općine Bista u 2017.

NBV-2/17 Nabava usluge izrade spomen-obeliska poginulim bistranskim braniteljima domovinskog rata

Nabava bagatelne vrijednosti – 2017. godina

NBV-6/17 Nabava materijala za održavanja javne rasvjete

NBV-5/17 Nabava radova na izgradnji ograde Sportskog centra Bistra

NBV-4/17 Nabava radova na zacjevljenju odvodnog kanala u Stubičkoj ulici

NBV-3/17 Nabava radova na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta sportskih terena u Donjoj Bistri

NBV-1/17 Nabava geodetskih usluga za potrebe Općine Bista u 2017.

NBV-2/17 Nabava usluge izrade spomen-obeliska poginulim bistranskim braniteljima domovinskog rata

Nabava bagatelne vrijednosti – 2016. godina

NBV-7/16-07 Nabava usluge izrade geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta

NBV-04/16-01 Nabava materijala za održavanje javne rasvjete

NBV-06/16-01 Nabava radova na izgradnji oborinske odvodnje u Bistranskoj ulici

NBV-06/16-02 Nabava radova na izgradnji oborinske odvodnje u Krapinskoj ulici

NBV-06/16-03 Nabava radova na izgradnji pločnika u Bistranskoj ulici

NBV-06/16-04 Nabava radova na izgradnji pločnika u Krapinskoj ulici

Nabava bagatelne vrijednosti – 2015. godina

NBV-01/15 – Nabava usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačkih staza i oborinske odvodnje na području Općine Bistra

NBV-02/15 – Nabava zidarsko-građevinskih radova

NBV-03/15 – Nabava bravarskih usluga u 2015. godini na području Općine Bistra

NBV-04/15 – Nabava materijala za održavanje javne rasvjete na području Općine Bistra

NBV-05/15 – Nabava radova na izgradnji pločnika i oborinske kanalizacije u Bistranskoj ulici

NBV-06/15 – Nabava geodetskih usluga za potrebe Općine Bistra u 2015. godini

NBV-07/15 – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Bistra

NBV-08/15 – Nabava usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane u sklopu Sportskog centra Bistra

NBV-09/15 – Nabava geodetskih usluga za potrebe Općine Bistra u 2016. godini

Postupci javne nabave