JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2016. GODINU