JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI U PROJEKTU „DANI BISTRE 2018″