Javni natječaj za financiranje programa-projekata udruga za zadovoljenje javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.