Javni natječaj za financiranje udruga u području gospodarstva i potpore poljoprivredi  za 2020. godinu