U centru Donje Bistre privedeni su kraju radovi na izgradnji novog bunara, napravljen je novi krov i obojane betonska i drvena konstrukcija, pa prestaju još jedino radovi na konačnom uređivanju spoja tamošnje pješačke staze i samog bunara