EKOMUZEJ BISTRA – Izvođenje radova

Projekt ”Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA” (KK.06.1.1.16)

Izvođenje radova na obnovi i rekonstrukciji zgrade stare škole započelo je u lipnju ove godine. Na javnom natječaju odabrana je tvrtka Tekton gradnja d.o.o. iz Zagreba. Uvođenjem u posao počeo je teći rok za dovršetak radova od 12 mjeseci. Nakon početnog čišćenja i pražnjenja pristupilo se obijanju žbuke i uklanjanju pregradnih zidova koji smetaju. Tijekom dizanja podova i otvaranja svih nosivih greda na međukatnim konstrukcijama, naišlo se na djelomično trule nosive grede koje su zamijenjene novima. Cijela zgrada je dodatno stradala u potresu, te je prije početka radova napravljen elaborat sanacije od potresa. Trenutno se izvode radovi sanacije i stabilizacije zabatnih zidova kako bi se moglo pristupiti skidanju krovišta i izradi novoga. U podrumu gdje je planirana strojarnica, nakon čišćenja, skidanja žbuke i spuštanja razine poda (radi visina) došlo se do vode koja otežava radove na postavljanju hidroizolacije.

Tijekom studenog su izbetonirane deke u prizemlju i na prvom katu, definirane sve visine, odabrani, materijali te odrađena kompletna priprema za obijanje žbuke (uzete sheme bordura…). Vanjska stolarija je izrađena i čeka ugradnju okova.

Suradnja konzervatora, projektanta, stručnog nadzora je na izrazito dobro razini te kao investitori ne očekujemo kašnjenja u izvođenju radova.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  

Ukupna vrijednost projekta: 11.979.148,74 kn
Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva: 10.110.430,40 kn

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Bistra.

Skip to content