EKOMUZEJ BISTRA – Razvoj turističkih sadržaja

Projekt ”Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA” (KK.06.1.1.16)

U sklopu završne dionice projekta, u proteklom su razdoblju realizirane aktivnosti koje se odnose na razvoj edukativnih, kulturnih i turističkih sadržaja budućeg Ekomuzeja Bistra. Specifične aktivnosti odnosile su se na odabir, obradu i razvoj digitalnih vizualnih i audio sadržaja u svrhu edukacije i informiranja budućih posjetitelja o povijesnim činjenicama, događajima i ljudima bistranskog kraja te na razvoj kulturno-turističkih sadržaja za posjetitelje objedinjavanjem podataka o spomenicima kulture, prirodnim obilježjima i turističkim atrakcijama u promotivnoj publikaciji. S obzirom da se u okviru projekta paralelno provodi i opremanje Ekomuzeja Bistra multimedijalnom opremom, inventarom te elementima stalnog muzejskog postava, ugovoreni izvođač  (Recider project d.o.o.) je surađivao i usklađivao svoje aktivnosti s drugim izvršiteljima usluga i isporučiteljima opreme te s Udrugom Ekomuzej Bistra koja je partner Općini Bistra na projektu. Rezultat ove aktivnosti su promotivna turistička publikacija projekta i elaborat  ”Tekstualni, vizualni, auditivni i komunikacijski sadržaj za stalni muzejski postav izložbe Bistra škola i korisničku multimediju digitalne baze Ekomuzeja Bistra”.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  

Ukupna vrijednost projekta: 11.979.148,74 kn
Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva: 10.110.430,40 kn

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Bistra.

Skip to content