EKOMUZEJ BISTRA – TZZŽ partner na projektu

Projekt ”Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA” (KK.06.1.1.16)

Turistička zajednica Zagrebačke županije kao obavezan partner Općini Bistra na projektu EKOMUZEJ BISTRA, tijekom 36 mjeseci sudjelovanja na projektu, provodi promotivne i marketinške aktivnosti u svrhu promocije kulturne baštine i brendiranja turističke destinacije. Promotivne aktivnosti uključuju izradu objava na internet stranici Turističke zajednice i raznim portalima (Turističke priče, Total Croatia News), objave na društvenim mrežama, objave u tisku i digitalnim medijima, nastupe u TV/Radio emisijama te izradu letaka i roll-up bannera. Promotivne i marketinške aktivnosti realizirane su sukladno propisanim elementima informiranja i vidljivosti stoga se i roll-up banner projekta Ekomuzej Bistra može vidjeti u poslovnici Turističke zajednice u centru Zagreba (Preradovićeva ul. 42). U jednoj od objava se naročito ističe važnost uspostave Ekomuzeja Bistra za razvoj kulturnih i turističkih sadržaja:

Kulturna baština će živjeti kroz projekt Ekomuzej Bistra

Svrha projekta Ekomuzej Bistra je omogućiti održivo upravljanje cjelokupnom baštinom te potaknuti razvoj kulturnih i turističkih sadržaja bistranskog kraja. Danas je potreban personaliziran, iskren i temeljit pristup posjetitelju, koji želi doživjeti lokalnu zajednicu na autentičan način temeljen na iskustvu. Fokus je na novom značenju održivog suživota s lokalnim zajednicama, prirodom, kulturom i poviješću… Projekt Ekomuzeja Bistra jedan je od primjera dobre prakse održivosti, uključivosti i kontinuiteta u kulturnoj baštini, ključ za postizanje prosperitetnog i održivog gospodarskog i društvenog razvoja, te u konačnici i razvoja održivog turizma. Upravo je to ono što će Turistička zajednica Zagrebačke županije poticati u svom daljnjem radu i pripremi budućih projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u suradnji s ključnim dionicima (www.visitzagrebcounty.hr, od 22. srpnja 2021.).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  

Ukupna vrijednost projekta: 11.979.148,74 kn
Ukupno dodijeljena bespovratna sredstva: 10.110.430,40 kn

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Općine Bistra.

Skip to content