Početkom rujna na bistranskim prometnicama zabilježili smo uobičajene aktivnosti na njihovom čišćenju, čime će se, osim estetskog doživljaja, umnogome povećati i sigurnost odvijanja prometa na istima.