Besplatno javno glasilo Općine Bistra izlazi već jedanaestu godinu, a ovih dana svjetlo je ugledalo i njegovo 38. izdanje.

Kao i ranijih godina Glas Bistre je dostupan na uobičajenim mjestima, u više bistranskih trgovačkih radnji, kao i na našim internetskim stranicama.

Pregledajte Glas Bistre broj 38 / rujan 2017.