Grunt

U prostorijama DVD-a Bistra jučer je održan javni skup na kojem je predstavljen projekt nove katastarske izmjene i obnove katastra zemljišta i zemljišne knjige, na kojem su sudjelovali brojni vlasnici i ovlaštenici koji imaju nekretnine na području obuhvata projekta, odnosno područja katastarske općine Bistransko Podgorje.
Radi se o projektu u vrijednosti 10,5 milijuna kuna, koji se provodi u organizaciji Državne geodetske uprave, a koji će za građanstvo biti besplatan.
Vlasnici zemljišta na javnom skupu su upoznati s pogodnostima ove katastarske izmjere, kao što su rješavanje granica svojih zemljišnih parcela, izvršenje razvrgnuća suvlasničkih odnosta te legalizacija neevidentiranih dogovornih nagodbi, raščišćavanje i prijenos i registracija prava vlasništva i dr.
Nakon upoznavanja s provedbenom procedurom projekta građani su imali priliku i postavljati pitanja izlagačima projekta, kako bi njegovu realizaciju dočekali što spremnijima, a od strane istih je najavljen i vjerojatni nastavak ovakvih katastarskih izmjera i na područjima ostalih katastarskih općina.

Skip to content