VIII.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bistra i I.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bistra

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

Ured načelnika

KLASA : 350-01/21-01/08

URBROJ : 238-02-03-23-28

U Bistri  1. veljače 2023.

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) načelnik Općine Bistra objavljuje javnu raspravu o prijedlozima

VIII.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bistra

i

I.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bistra

Javna rasprava o prijedlozima planova trajat će 8 dana, od 07.02.2023. do 14.02.2023.

Prijedlozi planova su na javnom uvidu u Općini Bistra te na mrežnoj stranici Općine Bistra i na mrežnoj stranici izrađivača plana na adresi: http://www.aax.hr/planovi_u_izradi.

Javno izlaganje prijedloga planova održat će se u Općini Bistra 14.02.2023. u 13 h.

Primjedbe na prijedloge planova mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 14.02.2023.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Bistra. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 14.02.2023. do 15h. 

Općinski načelnik:

Danijel Drviš

Skip to content