Dimnjačar

KONCESIONAR za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Bistra u periodu od11.12.2013. do 11.12.2023. godine je

DIMNJAČARSKI OBRT „ŠANTIĆ“ vl. Anđelko Šantić

  • Adresa: Strojarska 1, 10298 Donja Bistra
  • Mob: 098/1362-003 i 091/5865-003