DZ Zagrebačke županije | Ambulanta Bistra

 • Adresa: Bistranska 6
 • Donja Bistra, 10298 Bistra

Telefon: 01 3390 017
Radno vrijeme:
neparni datumi: 07:00-13:00
parni datumi: 13:00-20:00
Telefon: 01 3391 708
Radno vrijeme:
parni datumi 07:00-13:00
neparni datumi: 13:00-20:00
Telefon: 01 3354 444
Radno vrijeme:
neparni datumi 07:00-13:30
parni datumi 13:30-20:00
Telefon: 01 3392 253
Radno vrijeme:
parni datumi 07:00-13:00
neparni datumi 13:00-20:00

DZ Zagrebačke županije | Patronažna služba Bistra

 • Adresa: Bistranska 6
 • Donja Bistra, 10298 Bistra
Telefon: 01 3390 434
Radno vrijeme:
– patronažna služba radi u jutarnjoj smjeni od 07:00 – 13:30
– za naselja: Poljanica Bistranska, Oborovo Bistransko, Gornja Bistra, dio naselja Donja Bistra
Telefon: 01 3390 434
Radno vrijeme:
– patronažna služba radi u jutarnjoj smjeni od 07:00 – 13:30
– za naselja: Ivanec, Jablanovec, Novaki Bistranski, Bukovje Bistransko, dio naselja Donja Bistra

Ljekarne

Ljekarna Pleško-Fruža

 • Adresa: Bistranska 1A
 • Donja Bistra | 10298 Bistra
 • Telefon: 01 3357 575
 • Radno vrijeme:
 • radnim danom 08:00 – 20:00
 • subotom 08:00 – 14:00

Privatne ordinacije

Privatna stomatološka ordinacija – Dr. Zrinka Stapić

 • Adresa: Bistranska 240
 • Gornja Bistra, 10298 Bistra
 • Telefon: 01 3397 928
 • Radno vrijeme:
 • ponedjeljak i četvrtak 13:00-20:30
 • utorak, srijeda i petak 08:00-15:30

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi | Gornja Bistra

 • Adresa: Bolnička 21
 • Gornja Bistra, 10298 Bistra