Prešel je prešel sveti Martin,

On ga je krstil, ja ga bum pil.

Kumek moj dragi, daj se ga vži,

Dugo nas ne bu daj se napi.

Stihovi ove martinjske pjesme ovoga su vikenda odzvanjali brojnim bistranskim kletima i vinskim podrumima. Objektivom foto aparata ovjekovječili smo dio ugođaja u Vinskom podrumu u Poljanici, gdje su se okupili bistranski vinogradari, a dobro raspoloženje bilo je i u Gornjoj Bistri.

Vinski biškupi Brajko i Štef, već uobičajeno su odlično odradili svoje šihte, na zadovoljstvo njihove brojne publike, a slično je bilo i u drugim pelnicama, ali nam, na žalost, nisu poslane fotografije s tih događanja.