Plan nabave

Ovdje možete pristupiti registru ugovora javne nabave.

Jednostavna nabava

Postupci jednostavne nabave

JN-45/22 Nabava usluge pripreme i provedbe Praktične radionice u okviru projekta „Želim posao“

Odluka o odabiru (PDF, 611KB)
Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 314KB)

JN-46/22 Nabava usluge pripreme i provedbe radionice Poslovni susret u okviru projekta „Želim posao“

Odluka o odabiru (PDF, 577 KB)
Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 329KB)

JN-57/22 Asfaltiranje Bolničke, Ulice A. Severa, Ulice I. Markovića, Bregovite i Ulice Dubovec

Odluku o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 489KB)
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (PDF, 311KB)
Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 452KB)

JN-54/22 Nabava sprava za projekt „Fitness na otvorenom“

Odluka o odabiru (PDF, 963KB)
Odluku o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 132KB)

JN-1/22 Nabava geodetskig usluga za potrebe Općine Bistra u 2022. g.

Odluka o odabiru
Odluku o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 136KB)

JN-7/22 Nabava električne energije za potrebe Općine Bistra u 2022. g. (zgrada Općine i društveni domovi)

Odluka o odabiru (PDF, 160KB)
Odluku o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 91KB)

JN-69/21 Nabava informatičke opreme za polaznike radionica u sklopu projekta „Želim posao“

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva (PDF,85 KB)
Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 65KB)
Odluka o odabiru i Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (PDF, 7MB)

JN-59/21 Nabava kombi vozila za projekt „Želim posao“

Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 801KB)

JN-62/21 Usluga izrade izvedbenog projekta stalnog postava izložbe u sklopu projekta “EKOMUZEJ BISTRA”

Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 763KB)
Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva (PDF, 569KB)

JN-31/21 Nabava električne energije za javnu rasvjetu

Odluka o odabiru (PDF, 1MB)
Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 811KB)

JN-61/21 Nabava usluge vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „ŽELIM POSAO“

Odluka o odabiru (PDF, 1MB)
Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 779KB)

JN-46/21 Nabava usluge vođenja projekta i provedbe postupaka javne nabave u okviru projekta „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU MEHANIZAM – EKOMUZEJ BISTRA

Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 858KB)

JN-1/21 Nabava geodetskih usluga

Odluka o odabiru (PDF, 1MB)
Odluka o početku postupka jednostavne nabave (PDF, 8001KB)

Ostalo

Skip to content