Komunalno gospodarstvo Bistra

tel: +385 (0) 1 3390 461
e-mail: komunalnogospodarstvo@bistra.hr
web: www.komunalno-bistra.hr

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom. Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama.

Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje na internetskim stranicama potpunih i točnih informacija.

Dokumenti komunalnog gospodarstva

Javna nabava

NMV-6/20 Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta

NMV-3/21 Izgradnja odvodnje otpadnih voda u Gospodarskoj zoni Bistra – Izjave o nepostojanju sukoba interesa

SAVJETOVANJA SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – JAVNA NABAVA

Općina Bistra temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici.

 Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 1.8.2018. – 6.8.2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 6.8. 2018. g.

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici.

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 12.7.2018. – 17.7.2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 17.7. 2018. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Općina Bistra temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, 10298 Bistra priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra.

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16 ) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 10. travnja – 15. travnja 2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti  putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi,  zaključno do 15. travnja 2018. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Općina Bistra, Poljanica Bistranska, Bistranska 98, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji oborinske kanalizacije i pločnika u Stubičkoj ulici

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (21. travnja – 27. travnja 2017. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte ivana.coha.kontrec@bistra.hr, zaključno do 27. travnja 2017. g.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave u EOJN RH.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt dokumentacije o nabavi za predmet nabave: nabava radova na izgradnji oborinske kanalizacije i pločnika u stubičkoj ulici, ev. broj nabave: NMV-1-17

Skip to content