Općina Bistra

LOKACIJA

Bistranska 98,
Poljanica Bistranska,
10298 Bistra

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak 
7:00 – 17:00 sati
Utorak, srijeda, četvrtak
7:00 – 15:00 sati
Petak
7:00 – 13:00 sati

Radno vrijeme rada sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK

Utorak
8:00 – 11:00 sati
uz prethodnu najavu na:
tel: + 385 (0) 1 3390 039 
e-mail: opcina-bistra@bistra.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ponedjeljak
8:00 – 10:30 i 11:30 – 17:00 sati
Srijeda
8:00 – 10:30 i 11:30 – 14:30 sati
Petak
8:00 – 10:30 sati
Utorak, četvrtak
stranke se ne primaju

KOMUNALNI REDAR

Ponedjeljak i srijeda
8:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 sati

VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ponedjeljak 
8:00 – 10:30 i 11:30 – 17:00 sati
Srijeda 
8:00 – 10:30 i 11:30 – 14:30 sati
Petak
8:00 – 10:30 sati
Utorak, četvrtak 
stranke se ne primaju

Službenici

V.D. PROČELNIKA

Nikolina Coha Godec
e-mail: nikolina.coha.godec@bistra.hr

ODSJEK ZA RAZVOJ I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Domagoj Eršek, mag.ing.oecoing.
Voditelj Odsjeka

ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Karlo Novosel,dipl.ing.građ.
Voditelj Odsjeka
 
Velimir Kalamir
Komunalni redar
 
Martina Prihistal
Upravno komunalni referent

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Kristina Grgurić, bacc.oec.
Voditeljica Odsjeka
e-mail: kristina.grguric@bistra.hr

Branka Domitrek, dipl. oec.
Stručni suradnik za računovodstvo i financije
 
Silvija Gulić
Računovodstveni referent

ODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

Nikolina Coha Godec, bacc. admin. publ.
Voditeljica Odsjeka
e-mail: nikolina.coha.godec@bistra.hr
tel: +385 (0) 1 3390 039

Ivana Coha Kontrec, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za pravne poslove i javnu nabavu

e-mail: ivana.coha.kontrec@bistra.hr

Đurđica Petek
Administrativna tajnica
e-mail: djurdjica.petek@bistra.hr

Pravne osobe u vlasništvu Općine Bistra

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o.

Općinska knjižnica Bistra

Skip to content