odsjek za financije i računovodstvo

 • Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20, 85/23)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/22)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10,120/13 i 1/20)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/23)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra… (Narodne novine, br 128/09, 142/14 i 23/19, 83/21)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 67/22)
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 121/22)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13 i 94/14)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18, 83/23)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19)
Skip to content