Vuzem

Na vuzmene jutre rane
Kad duha prtuleti od sikut se širi
I jošče se dimi ze sakega brega
De su selani kries kurili.

A sele mučeči, polehke se budi
Odvezana su zvona: Aleluja zvoni!
Pribrajaju se Bistrani na sprti brieg
K svetemu Mikule, ki čuva nas naviek.

(Vera Grgac, iz zbirke Bistra stara i naša, 2009.)

 

I ove je godine Bistra držala do stare tradicije, uoči Uskrsa paljeni su krijesovi, da bi se u nedjelju, na Vuzem, išlo u crkvu.

Dio takvog ugođaja prenosimo fotografijama s jednog od bistranskih krjesova, snimljenih na poznatoj čeki u Donjoj Bistri.