Na redovnoj Skupštini bistranskih lovaca, osim uobičajenog usvajanja izvješća o proteklom te usvajanja plana rada za naredno razdoblje, izdvajamo i dodjelu priznanja Hrvatskog lovačkog saveza Ivici Borovcu i Marijanu Vrbanu za unaprjeđenje lovstva.

Nadalje, činjenicu o lovcima odličnim kuharima ove su godine potvrdili bistranski lovci na nedavnoj Čušpajzijadi, gdje je njihova momčad, predvođena Nevenom Piculkom, osvojila prvo mjesto.

Vezano uz mjere za sprečavanje šteta od divljači za zajednička otvorena loviša na području Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o lovstvu bistranski lovci su poduzeli više aktivnosti, vezanih uz upoznavanje korisnika zemljišnih površina s navedenim mjerama, posebice vezano uz štete i naknade šteta na usjevima.

Tako i ovim putem lovci podsjećaju korisnike zemljišta na njihova prava i dužnosti u poduzimanju mjera radi sprečavanja šteta od divljači, korištenjem sredstava dobivenih od strane ovlaštenika prava lova sukladno njihovim uputama, omogućivanjem lovcima da na njihovom zemljištu poduzimaju mjere za sprečavanje šteta, na obavezu uklanjanja poljoprivrednih usjeva do propisanog agrotehničkog roka, o provođenju mjera vezanih uz zdravstvenu zaštitu ljudi i životinja, kao i o odgovornosti za štete koju počini divljač, te pravima na ostvarivanje naknada u slučajevima nastalih šteta.

Više informacija o mjerama za sprečavanje šteta od divljači dostupne na bistranskim oglasnim pločama te u neposrednim kontaktima s lovcima.