Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke na području Zagrebačke županije provodi županijski Dom zdravlja, organizirajući preglede mobilnim mamografom, koji se obavljaju po županijskim općinama i gradovima.

Prošloga tjedna mamomograf je boravio tri dana u Bistri, kada je na pregled pozvano 90 žena u dobi od 50 do 69 godina. Iako su pregledi besplatni i na iste se žene pozivaju svake dvije godine, odaziv na ovakve preventivne preglede je svega 50%.