REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

 O B A V I J E S T O NOVOM RADNOM VREMENU 

MATIČNOG UREDA  B I S T R A

 

Matični ured  Bistra od dana 25.1.2021. godine sa strankama radi na lokaciji u

 

OPĆINI BISTRA, Poljanica, Bistranska 98 

ulaz br. 2  Kulturni centar Bistra 

 

PONEDJELJAK I SRIJEDA  od 07,00 do 15,00 sati.

Pauza od 11,00 do 11,30 sati.

U sve ostale dane poslovi Matičnog ureda mogu se obaviti u Matičnom uredu Zaprešić, Nova ulica 10, II kat, soba 220.

Kontakt broj telefona je  3390-037,  mob.  098/1930-861 –

 

MATIČAR    DUBRAVKO   IVEKOVIĆ.

Općinski načelnik

Krešimir Gulić, v.r.