Zimski vremenski uvjeti, obilježeni niskim temperaturama ali bez sniježnih padalina, pogoduju izvođenju raznovrsnih građevinskih zahvata, a jedan od takvih zabilježili smo u Donjoj Bistri.
U ulici Dragutina Domjanića upravo su u tijeku radovi na elektro mreži, na zamjeni dotrajalih drvenih novim betonskim stupovima.