REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA BISTRA

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja

 

KLASA: 061-01/20-01/01

URBROJ: 238/02-02-20-01

Bistra, 06.10.2020.

 

Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Općine Bistra,(Službeni glasnik Općine Bistra br.17/02),Odbor Općinskog vijeća za dodjelu javnih priznanja raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bistra za 2020. godinu

 

 1. Javna priznanja Općine Bistra dodjeljuju se pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Općine Bistra, te njeno promicanje u zemlji i svijetu.
 2. Zainteresirani građani, udruge, radna tijela i članovi Općinskog vijeća te druge pravne osobe mogu podnijeti inicijativu ili obrazloženi prijedlog za dodjelu priznanja Općine.
 3. Ovom prigodom Općinskom odboru se mogu uputiti prijedlozi za slijedeća priznanja:

a) Javna priznanja koja dodjeljuje Općinsko vijeće

 • godišnja nagrada Općine
 • nagrada Općine za životno djelo
 • proglašenje počasnim građaninom Općine Bistra

b) Priznanja koja dodjeljuje Općinski načelnik:

 • povelja Općine Bistra
 • plaketa Općine Bistra
 • medalja Općine Bistra
 • zahvalnica

4. KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA:

 • godišnje nagrade Općine dodjeljuje se pojedincima ili skupinama za rezultate u radu postignute u protekloj godini;
 • nagrade Općine Bistra za životno djelo dodjeljuju se građanima Općine Bistra koji su na bilo koji način pridonijeli ili pridonose promidžbi Općine u širim državnim ili inozemnim okvirima, na promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa ili svih drugih područja društvenog života;
 • počasnim građaninom može se proglasiti osoba zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Općine te za razvoj Općine;
 • povelje i plakete dodjeljuju se građanima i udrugama za uspjehe u poslovanju, za zasluge u razvoju Općine, promicanje ugleda Općine i za unapređenje kvalitete življenja;
 • medalje, zahvalnice i diplome dodjeljuju se građanima i udrugama za postignute uzorne rezultate u radu, za donatorstvo i djelovanje u promidžbi Općine te za uspjehe iz djelokruga Općine.

5. Sva priznanja dodijeliti će se povodom proslave Dana Općine.

6. Prijedlozi se dostavljaju Odboru Općinskog vijeća za dodjelu javnih priznanja na obrascu Prijedloga za dodjelu javnog priznanja Općine Bistra za 2020. godinu na adresu Poljanica Bistranska, Bistranska 98, najkasnije do 26. listopada 2020. godine.

7. Dodatne obavijesti možete dobiti u tajništvu Općine Bistra ili na telefon 01/3390039.

  

Predsjednik Odbora

Krešimir Gulić

Obrazac možete preuzeti ovdje.